Brandtätning Stockholm

Brandtätning
Nu har de flesta byggen lite lugnare, då många har gått på semester. Vi har givetvis också lite ledigt men självklart har vi sett till att vi kan hjälpa till om det dyker upp någon som behöver akut hjälp med brandtätning under juli. Ring oss gärna på 08-7124800 om du behöver konsultation, råd eller hjälp med passivt brandskydd. På vårt växelnummer kommer du fram till en brandtätare som kan hjälpa dig! Glad sommar! Önskar brandtätarna.se!

IMG_4174.JPG

Brandtätning Takfot

Nu har Byggbranschen vaknat till på riktigt, det är fler som nu börjar följa BBR´s regelverk när det gäller brandtätning av takfot.
Den enklaste vägen att gå hittils har varit att göra en tät takfot, och ventilera vindsutrymmet på annat sätt än en luftspalt i takfoten, som te.x JM m.fl. Men nu finns det alltså en lösning för att få till en takfot som både kan lufta och släppa ut fukt och kondens, och samtidigt vara brandsäker vid en eventuell brand.

Men TENMAT´s lösning får du ett mycket kostnadseffektivt sätt att brandtäta takfoten. Enkelt montage, med ett väl testat system som även omfattas av ett CE dokument, ETA. Man monterar helt enkelt en svällande list som är 75mm bred, på undersidan av råsponten. vid en brand sväller listen och täpper till luftspalten och gör den tät. Vid en luftspalt som är 29mm uppnår du 60minuter, och upp till 50mm håller den drygt 30 minuter. Den är även ålderstestad och godkänd enligt de kraven som finns, men ytterligare test i ackrediterat laboratorium ser att hållbarheten är minst 30 år.

Vill du veta mer om detta, så slå oss gärna en signal! 08-712 48 00

Se bild på hur man monterar denna:
(klicka på bilden för en förstoring)

 

Utdrag ur BBR21
Källa: http://www.boverket.se/

5:53532 Vinds- och undertaksutrymmen

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls. De ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning begränsas.
Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för under- liggande brandcellsskiljande väggar. (BFS 2014:3).

Allmänt råd
För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga vid brand.
Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att tak- foten utförs med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30.

Brandtätning Takfot

Brandsäker takfot / Brandskydd Takfot

Vi kan med stor glädje annonsera att vi numera är återförsäljare av TENMAT(tm) och den unika lösningen med brandskydd av takfot.
Från 1 Juli 2014 är det nya regler som gäller med BBR, och dessa är tvingande, vilket inte många vet. Eftersom vi kontinuerligt går kurser i byggande och brandskydd så finns det många tillfällen där vi verkligen kan hjälpa till att lösa problem och utmaningar på byggprojekten vi är på.
Capitol Hotell i Årsta var ett bra exempel, där vi tillsammans med brandkonsulten förverkligade BBR-kraven och gjorde en brandsäker takfot.

Svårigheten är att få till en luftning av taket som även uppfyller BBRs krav, det ska alltså kunna luftas men samtidigt inte släppa in eldsflammor vid händelse av en brand. Med erfarenhet av att brandskydda takfot har vi nu hittat ett mycket effektivt sätt, både tidsmässigt och kostnadsmässigt, att brandskydda takfoten på alla sorters fastigheter.

Luftningar av fasader skall också vara uppförda på ett sätt som inte gynnar spridning av branden i fasaden. även här har vi alltså numera en testad och godkänd lösning.

Vill du veta mer om Brandskydd av Takfot? Ring oss! 08-712 48 00

Lär dig mer om Brandskydd av takfot: http://youtu.be/jRfheRBUwP0

 

 

Brandtätning Stambyten

En brådskande insats gjordes idag på Gärdet i Stockholm. Brandtätning av VVS-rör i samband med ett pågående stambyte. Vi hissar entreprenören Skandinavisk VVS-teknik eftersom de var på hugget och hade koll på att denna genomföring verkligen behövde brandtätas. Brandstrypare sitter monterad inuti väggen och har då betongen som mothåll när den sväller igen hålet. Här var det ej möjligt med brandmanschett då röret gick för nära väggen. -Brukar du montera strypare eller manschett?

IMG_1225.JPG

Brandtätning i tunnel

Brandtätning
Idag har vi varit på plats i en tunnel som binder samman en hamn och ett värmeverket. Här ska bränslet till de toppmoderna turbiner och pannorna lagras innan det forslas upp. Mycket höga krav på brandskydd ställs förstås när man lagerför så mycket bränsle, därav fick vi det stora förtroendet att montera Brandtätningar här nere. Det hör givetvis till ovanligheten att befinna sig på en sån här plats, men det var otroligt intressant och minst sagt imponerande! Medan vi gör Brandtätningar susar det förbi schaktmaskiner och det kan förekomma en och annan sprängning också innan utrymmet är helt klart. Nåja, åter till arbetet för oss, denna soliga dag.

IMG_1232.JPG

IMG_1234.JPG