Brandtätning Takfot

Publicerat av admin den

Nu har Byggbranschen vaknat till på riktigt, det är fler som nu börjar följa BBR´s regelverk när det gäller brandtätning av takfot.
Den enklaste vägen att gå hittils har varit att göra en tät takfot, och ventilera vindsutrymmet på annat sätt än en luftspalt i takfoten, som te.x JM m.fl. Men nu finns det alltså en lösning för att få till en takfot som både kan lufta och släppa ut fukt och kondens, och samtidigt vara brandsäker vid en eventuell brand.

Men TENMAT´s lösning får du ett mycket kostnadseffektivt sätt att brandtäta takfoten. Enkelt montage, med ett väl testat system som även omfattas av ett CE dokument, ETA. Man monterar helt enkelt en svällande list som är 75mm bred, på undersidan av råsponten. vid en brand sväller listen och täpper till luftspalten och gör den tät. Vid en luftspalt som är 29mm uppnår du 60minuter, och upp till 50mm håller den drygt 30 minuter. Den är även ålderstestad och godkänd enligt de kraven som finns, men ytterligare test i ackrediterat laboratorium ser att hållbarheten är minst 30 år.

Vill du veta mer om detta, så slå oss gärna en signal! 08-712 48 00

Se bild på hur man monterar denna:
(klicka på bilden för en förstoring)

 

Utdrag ur BBR21
Källa: http://www.boverket.se/

5:53532 Vinds- och undertaksutrymmen

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att skyddet mot brandspridning mellan brandceller upprätthålls. De ska dessutom utformas så att omfattande brandspridning begränsas.
Undertaksutrymmen som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma brandtekniska klass som krävs för under- liggande brandcellsskiljande väggar. (BFS 2014:3).

Allmänt råd
För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga vid brand.
Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att tak- foten utförs med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30.

Kategorier: Brandtätning