Brandskydd för BRF

  • Brandtätning
  • Brandskyddsmålning dörrar, trapphus
  • Brandimpregnering inredning
  • Montering svällande lister på dörrar
  • Inventering av brandceller
  • Fast släckutrustning för elskåp, elrum m.m
  • Montering av brandspjäll.
  • Brandglas

§2003.778 Lagen om skydd mot olyckor

Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. (Källa: MSB)

Fakta: – Varje år omkommer ca 120 personer i Sverige, varav de flesta av dom i samband med bränder i bostäder.

Vi har 30 års erfarenhet av brandtätning av fastigheter. Vi hjälper dig att få kontroll över din fastighet när det gäller det passiva brandskyddet. Med en kontinuerlig produktutveckling och en hög servicetröskel är vi idag ett företag som kan leverera helhetslösningar inom brandskydd. Kontakta oss om du har frågor kring detta så hjälper vi dig! Gratis konsultation för att ta fram en lösning för just ditt problem.